goed gesprekken voeren

De adviesrol in actie!

Adviseren is een kerntaak van “adviseurs”, maar ook van stafmedewerkers, consulenten, beleidsmedewerkers, etcetera. Allemaal adviseren ze. Dat lijkt heel logisch. Adviseurs hebben immers gespecialiseerde kennis, en in de organisatie is de functie van adviseur voor iedereen helder. Toch?


Maar ...

Maar wanneer de adviseur tegenover de geadviseerde (manager) zit, blijkt dat deze het advies niet aanneemt. Soms lijkt hij zelfs het advies niet te (willen) horen. Wederzijds groeit de onwil, weerstand en onbegrip. Vreemd?


Hoe voer je een goed adviesgesprek?

Hoe kan je je adviesrol goed oppakken? Zodat je in de relatie met de geadviseerde effectief wordt, en zodat je adviezen goede kans maken om werkelijk gebruikt te worden? Eerst de relatie, dan pas de inhoud. Hierop train je jezelf door gesprekken te oefenen.


Effectief werken als adviseur

Effectief adviseren is geen kwestie van de juiste kennis hebben. Effectief zijn als adviseur vereist dat je bewust gebruik kunt maken van gedrag dat hoort bij de adviesrol.


Effect
Het effect van een goede training op gesprekken voeren als adviseur: je krijgt meer grip op de situatie,  meer waardering als adviseur.

In samenwerking met

een adviseur van Twijnstra Gudde

of Rijnconsult | Nathans

EFFECTIEF ADVISEREN

Als ik (in de rol van geadviseerde manager) een gesprek voer met een adviseur, dan maakt het onderstaande gedrag dat ik het advies niet hoor, en niet zal gebruiken:


  1. -het advies wordt niet ingeleid, niet gekaderd en niet gekoppeld aan mijn verwachtingen.
    “Wat moet ik hiermee? Heb ik je gevraagd om je hiermee te bemoeien?”


  1. -de toon, de “ondertekst” van de adviseur is verwarrend of veroordelend en vertroebelt het gesprek.
    “Waar gaat dit over? Hebben we het nog over hetzelfde?”

  2. -met mij (manager) wordt een verkeerde advies-relatie opgebouwd; een relatie die er al was, wordt niet bevestigd of raakt beschadigd. En eigenlijk moet dit punt op de eerste plaats, aangezien dit al vanaf minuut 1 van het gesprek gebeurt.
    “Wie ben jij dan? IK ben hier verantwoordelijk voor de beslissing!”


Natuurlijk speelt de kwaliteit van de inhoud ook een rol, maar voordat hij daaraan toekomt, ben ik al afgehaakt ...

Samenwerking met een adviseur van Twijnstra Gudde

of Rijnconsult | Nathans


Deze trajecten renderen beter als in de organisatie meerdere mensen getraind worden.

Voor het ontwerpen van een goed traject voor uw organisatie neem ik graag een adviseur mee.

Johan Olie

SPEL & TRAINING

Stuur mij e-mail