Oefenen van Ontslaggesprekken

Ontslag met respect

Het ontslaggesprek betekent een eind aan de samenwerking, maar juist dan kan je bijzonder zorgvuldig zijn in de manier van gesprekvoeren. Het slechte nieuws is al pijnlijk genoeg.


Als specialist op het gebied van goede gesprekken voeren kan ik ook deze - meest lastige - gesprekken met je oefenen. Het ontslaggesprek en de gesprekken die daar op lijken, zoals het gesprek dat je voert waarin je vertelt dat iemands functie verdwijnt.


Hoezo oefenen?

Het oefenen van een dergelijk gesprek helpt om het gesprek effectief te brengen - je scherpt de boodschap aan - maar vooral respectvol. Ook al eindigt het dienstverband (of de samenwerking), toch doe je moeite om de relatie te behouden, zodat je beiden relatief ongeschonden verder kunt.


Respect voor de relatie, ook bij ontslag

Een geschonden relatie betekent vaak veel voor de persoonlijke verhoudingen, en is ook een wond in de organisatie die lang door kan werken. Bovendien kan een slecht gevoerd ontslaggesprek hoge extra kosten veroorzaken, en wordt het lastig als werkgever nog bij te dragen aan de overgang naar een verdere loopbaan.

Op verschillende manieren kan dit een hoofdpijngesprek worden als je het niet zorgvuldig voert.

Door te oefenen,ontdek je je eigen valkuilen in het voeren van zo’n cruciaal gesprek. Je bereidt je hiermee niet alleen voor op de (al lastige) inhoud, maar neemt verantwoordelijkheid voor het hele proces van medewerkers welkom heten en goed afscheid nemen. Je zou dit een duurzame vorm van leiderschap kunnen noemen.


Voor wie?

Dit oefengesprek is bedoeld voor leidinggevenden die op korte termijn een ontslaggesprek (of meerdere) gaan voeren, en zich optimaal willen voorbereiden. De benodigde tijd bestaat uit:

  1. -een telefoongesprek om voor te bespreken waar het over gaat. In dit telefoongesprek maken we een afspraak waar & wanneer u het gesprek wilt oefenen. (Dit kan op uw eigen locatie, of daar dichtbij).

  2. -Een oefengesprek beslaat zo’n twee tot drie uur, tot maximaal 1 dagdeel, en bestaat uit twee delen.

  3. -        I Formeel deel. In dit gesprek wordt eerst aandacht gegeven aan de formele/juridische kant van de zaak, zodat u inhoudelijk en procedureel een heldere boodschap hebt. In dit deel van het gesprek is het belangrijk het advies van uw HR-/P&O-collega mee te nemen. Deze collega kan bij het gesprek aanwezig zijn. Omdat u dit inhoudelijke gedeelte vaak al helder voor ogen hebt, kan deel I relatief kort duren. 

  4. -        II Oefengedeelte. In het oefengedeelte bespreken we de situatie en oefenen veel, Ik neem de rol van de medewerker in. In dit gedeelte ontdekt u hoe het gesprek waarschijnlijk zal verlopen, waar de haken en ogen zitten, en hoe uw persoonlijke gespreksstijl in deze situatie uitwerkt.


Effect

We oefenen tot het punt waarop u met vertrouwen het werkelijke gesprek tegemoet kunt treden. U hebt helder inzicht in de eigen valkuilen en hebt ervaren dat u deze in een gesprek kunt ontwijken. u hebt een aantal praktische handvatten voor het gesprek.

goed gesprekken voeren

Johan Olie

SPEL & TRAINING

Stuur mij e-mail