goed gesprekken voeren

Theatrale incentives

Naast verschillende vormen van rollenspel, maak ik in samenwerking met de klant scènes voor studiedagen, heidagen, veranderingstrajecten, kick-offs of grote events. Ik merk dat het verlangen naar goede gesprekken groot is, en dat het verhelderend is gesprekssituaties samen te bekijken. Hoe wil je het echt?

Enkele voorbeelden:

 1. -Vrolijke scènes over de lastige omgang
  met risico’s. 
  De aanwezige veiligheidskundigen herkenden het gedrag van mannen in de sector. Aanleiding: de invoering van de ArboCatalogus voor de Energiesector. (Samenwerking met Twijnstra Gudde).

 2. -Gesprekken tussen mannen van weinig woorden.
  Klant: een rioolwaterzuivering in het Oosten van het land. Hoe voer je echte gesprekken die samenwerking versterken? Ook hier is de behoefte sterk aanwezig.

 3. -Hoe willen ambtenaren liefst met burgers praten. Scènes over gewenste communicatie tussen ambtenaren en burgers van een nieuwe Friese gemeente (voortraject van een fusie van vijf gemeenten). Spoiler: ook zij kunnen het!

                                     

- En deze ...Effect van theatrale interventies

Afhankelijk van de vorm zijn met deze scènes verschillende doelen te bereiken.

 1. -Betrokkenheid van medewerkers bij een thema versterken. Als de scène in samenwerking met medewerkers wordt gemaakt, komen dagelijkse lastigheden en voordelen van een situatie helder naar voren. Omdat medewerkers zelf vormgeven, gaan zij sterker staan voor hun boodschap. Ook de emotionele lading van weerstand, betrokkenheid en onbegrip wordt helder. Management krijgt meer beeld van de werkelijkheid en weet beter waarop gestuurd en gefaciliteerd kan worden.

 2. -Concrete oplossingen voor dagelijkse problemen worden geformuleerd door medewerkers zelf. De kans dat medewerkers gewenst nieuwe gedrag gaan toepassen, en de nieuwe situatie creatief te lijf gaan wordt groter. Dit geldt bij grotere of kleinere veranderingen in manier van werken, organisatie of werkomgeving.

 3. -Nieuw gedrag sterk in beeld. Met de theatrale vorm komt ook de beleving en de waardering van een situaties sterk naar voren. Zowel makers van scènes, zowel spelers als kijkers krijgen gevoel bij een goed ontworpen situatieschets. Hun manier van zien en interpreteren van een (nieuwe) werkelijkheid verandert.
  Hoe ziet het nieuwe gedrag er (voor jou) echt uit?Stuur mij e-mailVoor de Raad van de Kinderbescherming regisseerde ik een incentive. Doel: ervaringen met Het Nieuwe Werken (flexibeler werken) van medewerkers en leidinggevenden op pilot-locaties presenteren aan de landelijke en regionale directeuren.

We zochten een theatrale vorm om de concrete effecten en daarmee de toegevoegde waarde van HNW (nieuw voor de organisatie) te tonen. Welke situaties zijn nieuw, welke onverwachte voordelen en nadelen levert het op? Hoe ervaren medewerkers en leidinggevenden het? Met als doel om de directeuren te informeren en te inspireren voor HNW..


De kracht van theater: door onze uitdaging een korte, aantrekkelijke presentatie te maken, lukte het om een aantal veranderingen met HNW helder onder woorden te brengen.

Bijvoorbeeld dat je tussendoor even kunt joggen als je dat zo plant. Of dat je nog even aan het einde van de dag langsgaat bij die moeilijk bereikbare cliënt, omdat je daar zelf de tijd voor kiest. En: dat je creatiever nadenkt over een project, omdat je je minder onder druk gezet (vrijer) voelt. 


Ook het proces van de leidinggevende kreeg podium.

Zijn stemming bewoog van heel enthousiast (beginkeuze: JA!),

naar twijfel (Heb ik goed gekozen? Help! Ik weet niet meer precies wat ze doen! Ik kan niet alle vragen van mijn directeur beantwoorden!) en tenslotte naar groeiende  zekerheid dat het echt goed was.

Kantelpunt: een eerder wat ongrijpbare medewerker vroeg extra tijd voor een lastige workload .. Wat te doen? Hij kreeg de gevraagde tijd, en dat bleek een goede keuze. Juist nu nam de medewerker voor 100% verantwoordelijkheid. En dit was geen incident.


Het ontwikkelen van een presentatie die niet langer duurde dan 15 min max bleek een sterke manier om medewerkers in essentie te laten vertellen en verbeelden wat HNW betekende. De medewerkers gingen staan voor HNW (en voor de wijze waarop zij daar zelf mee om gingen). 


Het resultaat was een geestige, concrete en heel authentieke presentatie. Een vorm die dichtbij het verhaal van medewerkers en leidinggevenden bleef, maar tegelijkertijd geschikt was om de directie positief te informeren.

Bovendien kregen zij allerlei praktische handvatten mee, hoe zij zelf ondersteuning aan medewerkers konden bieden. 

Het Nieuwe Werken

maakt nieuw gedrag mogelijk ...

Johan Olie

SPEL & TRAINING